מבצעים מיוחדים 
עד 12.6.21

ברכישת מנוי שנתי בהו"ק מתמשכת
ילד ראשון חינם ברכישת מנוי משפחתי
למשך השנה הראשונה *
אימון אישי אחד  - חינם
עיסוי אחד - חינם