כרגע קאנטרי בית יצחק סגור, לכשנחזור לפעילות נפרסם את נהלי ההתנהגות בקאנטרי במתאם מול התו הסגול הרלוונטי אלינו

הכנו לכם סרטון המסביר את נהלי הכניסה לקאנטרי...

אנא צפו בו וגללו מטה כדי לקרוא את הנהלים עבור חדר הכושר